Sol·licitar factura de títols integrats

Sol·licitar factura de títols integrats

Només s’emeten factures de títols integrats de l’ATM; les factures dels títols propis dels diferents operadors de transport s’han de sol·licitar a les oficines d’atenció a l’usuari del mateix operador (bitllet senzill, bitllet Aeroport, Hola Barcelona...).

  • No es faran factures de títols de transport que tinguin més de cinc anys d’antiguitat.
  • Es poden sol·licitar duplicats de factures ja emeses.
  • No s’emetran factures de títols parcialment trencats o que no es pugui llegir les dades impreses al suport físic.
  • Els títols aportats han de ser títols els originals: no s’accepten fotocòpies ni imatges enviades per correu electrònic.
  • Els títols han d’estar esgotats.
  • Els títols integrats ATM originals
  • Les dades personals:
   • Nom de la persona o l'empresa
   • DNI/NIE/NIF
   • Adreça
   • Correu electrònic (si vol que li fem arribar per email)