Contractes patrimonials

En aquest apartat trobareu informació relativa a la contractació administrativa i privada de l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona exclosa de l’àmbit d’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, així com de qualsevol altra normativa en matèria de contractació pública que sigui d’aplicació.

Aquesta informació consisteix en el següent contracte privat d’arrendament de local per procediment obert amb concurs públic:

"Concurs públic per a l’arrendament d'un local per ubicar-hi la seu de l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona"

Preguntes i sol·licitud d’aclariments

Documents:

 

 

Última revisió d’aquesta pàgina (14/03/2019)