T-mobilitat

Contractació

Sistema d’habilitació per ser proveïdor o fabricant de suports d’usuaris sense contacte (SUS) de PVC i de cartró habilitats en el sistema T-mobilitat

Sistema d’habilitació per a ser proveïdor o fabricant de Terminals d’Interacció amb l’Usuari (TIU) per a la seva integració en l’equipament del sistema T-mobilitat

 

Última revisió d’aquesta pàgina (18/09/2018)