Edit Cookies

Representació sindical

A les eleccions celebrades a l’ATM el 6 de juny de 2017 va resultar elegit el senyor Josep Moya com a delegat de personal.