Punts de venda

Títols integrats

Les targetes es poden adquirir a les estacions de metro, de tramvia, de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, de Rodalies de Catalunya, a les estacions d'autobusos interurbans, a les oficines d'atenció al client de les empreses de transport integrat, als terminals del ServiCaixa, als estancs, als establiments de travesses i loteria, als quioscos de premsa i en altres establiments adherits.


Punts de venda: Estacions AUTOBUS Estacions TRAMVIA Estacions METRO Estacions FGC Estacions ADIF CSQ LOGISTA

Altres títols: Famílies monoparentals i famílies nombroses, T-mes bonificada i T-16

Per a adquirir els títols de transport amb bonificació FM/FN, cal presentar al punt de venda els documents acreditatius següents (originals i vigents):

 • El DNI, el NIE o el passaport.
 • El títol de família monoparental o nombrosa (el títol familiar o l'individual) que hagi emès la Generalitat de Catalunya o el títol de família nombrosa emès per qualsevol altra comunitat autònoma.

En el moment de la venda, el centre d'atenció al client ha d'anotar en el títol de transport el número de DNI, de NIE o de passaport del beneficiari i el número de carnet de família monoparental o nombrosa.

Tant en el moment de l'adquisició del títol de transport com en el moment de la primera validació, les persones beneficiàries del descompte han de tenir en vigor el document que acrediti la seva identitat (DNI, NIE o passaport del titular) i el document que acrediti la condició de membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general o especial.

La condició de beneficiari del títol de FM/FN es manté durant la vigència del títol, encara que es perdi la condició de membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general o especial, sempre que s'aporti la documentació que acredita que es gaudia d'aquesta condició en el moment de l'adquisició i de la primera validació del títol.

Els punts de venda dels títols de transport amb bonificació FM/FN són els centres d'atenció al client que s'especifiquen a continuació:

TMB
Tel.: 902 075 027.
A les estacions de Diagonal (L5), La Sagrera (L1) i Universitat (L1).

FGC
Tel.: 012.
A les estacions de pl. de Catalunya i pl. d'Espanya.

RODALIES DE CATALUNYA
A totes les estacions amb personal de venda.
Tel.: 012.
Tel.: 900 410 041.

ESTACIONS D'AUTOBUSOS
Barcelona Nord: c/ d'Ali Bei, 80. Tel.: 902 422 242 (ALSA).
Granollers: av. del Parc, 2. Tel.: 938 707 860 (Sagalés).
Igualada: pg. de Verdaguer, s/n. Tel.: 938 044 451 (La Hispano Igualadina).
Manresa: c/ de Sant Antoni Maria Claret, s/n. Tel.: 938 746 800 (Castellà).

OFICINES DE MOBILITAT
Sabadell: c/ de la Borriana, 33-35. Tel.: 937 270 090 / 937 481 514 (TUS).
Sant Feliu de Llobregat: ctra. Laureà Miró, 426. Tel.: 936 325 133 (Soler i Sauret).
Terrassa: c/ d'Iscle Soler, 9. Tel.: 937 882 332 (TMESA).

 • Barcelona
  • Catalunya
   Estació de FGC. Tel. 012
   Estació de Rodalies de Catalunya. Tel. 012 / 900 41 00 41
  • Diagonal L5
   Estació de TMB (entrada pel c. de Rosselló). Tel. 902 075 027
  • Espanya
   Estació de FGC. Tel. 012
  • La Sagrera L1
   Estació de TMB (entrada pel c. d’Hondures). Tel. 902 075 027
  • Universitat L1
   Estació de TMB (entrada pel c. de Pelai). Tel. 902 075 027
 • Granollers
  Estació d’autobusos. Av. del Parc, 2 (Sagalés).
  Tel. 938 707 860
 • Igualada
  Estació d’autobusos. Pg. Verdaguer, s/n (La Hispano Igualadina).
  Tel. 938 044 451
 • Manresa
  Estació d’autobusos. C. de Sant Antoni M. Claret, s/n (Castellà).
  Tel. 902 026 028
 • Mataró
  Estació de Rodalies de Catalunya.
  Tel. 012 / 900 41 00 41
 • Sabadell
  Oficina de mobilitat. C. de la Borriana, 33-35 (TUS).
  Tel. 937 481 514
 • Sant Feliu de Llobregat
  Oficina de mobilitat. Ctra. Laureà Miró, 426 (Soler i Sauret).
  Tel. 936 325 133
 • Terrassa
  Oficina de mobilitat. C. d’Iscle Soler, 9 (TMESA).
  Tel. 937 882 332
 • Vic
  Estació d’autobusos. C. de Pare Gallissà, 4 (Sagalés).
  Tel. 938 892 577
 • Vilafranca del Penedès
  Estació de Rodalies de Catalunya.
  Tel. 012 / 900 41 00 41
 • Vilanova i la Geltrú
  Estació de Rodalies de Catalunya.
  Tel. 012 / 900 41 00 41

Consulteu el web www.t-16.cat

Punts de venda títols

Campanya de punts de venda

Per més informació cliqueu Campanya de punts de venda

 

 

Última revisió d’aquesta pàgina (15/06/2018)