Pla de formació

Despeses pla de formació personal ATM 2016

Partida pressupostària 00 523 2260011 any 2016 per a formació 27.000,00 €
Despesa total formació personal ATM any 2016 16.633,04 €
Barcelona, 4 de gener del 2017  

 

Última revisió d’aquesta pàgina (14/03/2019)