Edit Cookies

Pla de formació

Despeses pla de formació personal ATM 2021

Partida pressupostària 00 523 2260011 any 2021 per a formació 30.000,00 €
Despesa total formació personal ATM any 2020 11.848,22 €
Barcelona, 1 de gener del 2021  

 

Última revisió d’aquesta pàgina (14/04/2021)