Logística i DUM

Documentació relacionada amb la logística i la distribució urbana de mercaderies (DUM) derivada dels treballs realitzats dins la Taula del Sector Logístic i del pdM de l'ATM.

Documentació generada

DOWNLOAD EXCELPriorització de les mesures del Llibre Blanc de la DUM segons agents de la TSL (febrer 2019)
DOWNLOAD EXCELLlibre Blanc de la Distribució Urbana de Mercaderies (febrer 2019)
DOWNLOAD EXCELGuia pràctica per a la gestió local de la Distribució Urbana de Mercaderies (versió febrer 2019)
DOWNLOAD EXCELInforme Blockchain Vs DUM (febrer 2019)
Benchmarking of experiencies and tendencies in last mile distributionBenchmarking of experiencies and tendencies in last mile distribution (octubre 2017)

Plataforma digital d'informació logística

Logística i DUM

 

Última revisió d’aquesta pàgina (11/06/2019)