Estructura organitzativa i de funcionament

· Organigrama:

· Acords de creació d’entitats del sector públic »

· Acords de funcionament d’entitats del sector públic:

· Convenis, acords i pactes

Com a conveni de referència és d’aplicació el conveni d’oficines i despatxos.
Altres aspectes acordats entre la direcció i la delegada del personal són els que es recullen a continuació:

· Carta de serveis »

 

 

Última revisió d’aquesta pàgina (14/03/2019)