Edit Cookies

Empleats públics

· Ocupació pública

· Indemnitzacions i dietes

  • Indemnitzacions
    No hi ha hagut despesa en concepte d'indemnitzacions durant el 2020.
  • Dietes
    Total de dietes percebudes per assistir a òrgans col·legiats: no aplicable.

 

 

Última revisió d’aquesta pàgina (14/04/2021)