Contacte

T-16 T-mes bonificada per a persones en situació d'atur ALTRES
CONSULTA SUGGERIMENT/ PROPOSTA QUEIXA

* Camps obligatoris.

DOCUMENTS ADJUNTS

Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals
Base jurídica del tractament Missió en interès públic, exercici de poders públics Informació addicional ampliada a Política de Protecció de Dades
Responsable del tractament AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ
Finalitat del tractament Registre, atenció i gestió del dret  de les persones a comunicar-se amb l’Administració pública
Exercici de drets de les persones interessades D’accés, de rectificació, de supressió, de portabilitat de les dades, de limitació i d’oposició al tractament; per a exercir aquests drets, us heu de dirigir a l’adreça següent: AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ, carrer de Muntaner, 315-321, 08021 Barcelona, o al correu electrònic atm@atm.cat