La tarifació social de l’ATM

campanya vandalisme

El Sistema Tarifari Integrat de l’Autoritat del Transport Metropolità ofereix títols socials: són la targeta T-16, la targeta T-jove, la gamma de títols per a famílies monoparentals i nombroses i la bonificació del títol T-mes per a persones en situació d’atur. La valoració econòmica, és a dir, la subvenció per als col·lectius beneficiats, de tots els títols socials de l’any 2018 va ser de 55’2 milions d’euros.

És un títol de transport, per als nens i nenes de 4 anys fins al 31 de desembre de l’any que compleixen 16 anys, que els permet fer gratuïtament un nombre il·limitat de viatges a la xarxa de transport públic del sistema tarifari integrat, dins la mateixa zona tarifària on resideixi el menor. El 2018 hi havia en funcionament 237.430 T-16.

Video

Tarifació social de l'ATM - T-16

Una targeta destinada als menors de 25 anys que permet fer un nombre il·limitat de desplaçaments en tots els mitjans de transport durant 90 dies consecutius des de la primera validació. L’any passat va sumar un total de 361.876 títols.

Video

Tarifació social de l'ATM - T-jove

Una gamma de títols amb els quals els membres de famílies nombroses de categoria general tenen una bonificació del 20%, i els de categoria especial, del 50%, sobre els títols personals de transport T-mes, T-trimestre i T-jove. També disposen d’un títol multipersonal específic: la T-FM/FN, de 70 viatges en 90 dies. Durant l’any 2018 es van adquirir 260.462 títols amb descomptes per a famílies monoparentals i nombroses.

Video

Tarifació social de l'ATM - T-FM/FN

Targeta T-mes al preu de la targeta de 9,95€, per facilitar els desplaçaments en transport públic a les persones en situació d’atur. Durant l’any 2018, el nombre de ciutadans que es van beneficiar d’aquesta mesura van ser 26.332 persones que van adquirir un total de 126.274 targetes.

Video

Tarifació social de l'ATM - T-mes bonificada


Nota de premsa


Altres títols socials no integrats


Comparteix

 

Última revisió d’aquesta pàgina (11/11/2019)