Caducitat i bescanvis títols

Caducitat dels títols del 2017

Les targetes T-10, T-50/30, T-70/30, T-mes, T-mes FM/FN i T-dia adquirides l’any 2017 es poden utilitzar fins al 28 de febrer de 2018.

Les targetes trimestrals (T-trimestre, T-trimestre FM/FN, T-jove, T-jove FM/FN i T-70/90 FM/FN) adquirides l’any 2017 es poden utilitzar fins al 31 de març de 2018.

Els títols caducats de l’any 2017, només si no s’han començat a utilitzar, es poden bescanviar per títols de la mateixa classe de l’any en curs abonant la diferència de tarifa corresponent.

La data límit per a fer el bescanvi als centres d’atenció al client dels operadors de transport és el 30 de juny de 2018.

Els Centres d’Atenció al Client on es pot fer el bescanvi de targetes de 2017 no estrenades són:

Bescanvi de títols integrats

Es bescanvien els títols de transport no operatius com a conseqüència d'un mal funcionament de les màquines de validació.

En canvi no donen dret a bescanvi ni a una compensació:

  • Les targetes malmeses per la persona usuària
  • Les targetes caducades i utilitzades de manera parcial
  • Les targetes vigents i utilitzades de manera parcial
  • La pèrdua o sostracció d'una targeta (incloent-hi les personalitzades)

 

 

Última revisió d’aquesta pàgina (18/04/2018)