Pla de Desplaçaments d'Empresa

Empreses amb PDE aprovat

Fins al juny de 2017, l’ATM ha informat favorablement sobre 64 PDE (39 corresponen a administracions públiques i 25 a organitzacions privades).

Actualment l’ATM està treballant en la implementació d’un segell dels PDE, com a instrument de reconeixement a les empreses, organitzacions o institucions que han incorporat la mobilitat sostenible en un centre de treball (emplaçament) o bé en el conjunt de l’organització.

logotip PDE

 

 

Última revisió d’aquesta pàgina (13/04/2018)