Pla de Desplaçaments d'Empresa

Empreses amb PDE aprovat

Fins al juny de 2017, l’ATM ha informat favorablement sobre 64 PDE (39 corresponen a administracions públiques i 25 a organitzacions privades).

 

 

Última revisió d’aquesta pàgina (25/05/2018)