Pla de Desplaçaments d'Empresa

Ajudes públiques

Dins de la seva estratègia d’impuls de la mobilitat sostenible a les organitzacions, l’ATM compta amb un programa d’ajuts per a la realització de plans de desplaçaments d’empresa (PDE) adreçat a persones físiques, empreses i societats mercantils de l’àmbit de l’ATM de l’àrea de Barcelona.

De forma general es tracta d’una subvenció a fons perdut, l’import de la qual és del 50% del cost de la redacció del PDE amb un màxim de 5.000 €, si bé es contemplen algunes variacions tant en l’import com en el percentatge segons la dimensió del centre de treball o la seva ubicació territorial.

Podeu consultar la informació detallada d’aquest programa als següents enllaços:

En cas d’ésser empresa candidata podeu tramitar el procediment complimentant la informació dels Annexos I i II de sol·licitud i de justificació de la subvenció atorgada per a la redacció dels PDE.

D’altra banda, altres administracions públiques ofereixen ajudes a les empreses en relació als PDE, les més rellevants són:

 

 

Última revisió d’aquesta pàgina (05/07/2019)