Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF)

La realització d'aquest tipus d'enquestes, permet conèixer a les administracions els patrons generals de mobilitat d'una part dels residents, l'evolució dels mateixos, les característiques especials, l'opinió i percepció que els residents tenen del transport i dels seus desplaçaments quotidians, entre d'altres. Tota aquesta informació ha de permetre orientar la planificació i la gestió, a curt i mig termini, del sistema de transport.

Les dades individuals que els ciutadans proporcionen són de comunicació obligatòria i estan emparades pel secret estadístic, és a dir, són estrictament confidencials i no es poden utilitzar per a cap altra finalitat que no sigui l'elaboració d'estadístiques oficials. En aquest sentit, us informem que, d'acord amb la normativa de vigent aplicació en la matèria, l'habilitació legal per a portar a terme aquesta enquesta atorga la licitud en el tractament de les dades de caràcter personal origen i objecte de la mateixa.

L'enquesta es realitzarà durant els mesos d'octubre a desembre de 2018. Aquest any, a diferència d'edicions anteriors, s'ha optat per la utilització de tres mètodes alternatius de recollida d'informació.

  • 9.030 entrevistes telefòniques individuals;
  • 1.000 entrevistes telemàtiques mitjançant un qüestionari on-line i;
  • 70 entrevistes presencials a residents del districte de Ciutat Vella de Barcelona.

L'enquesta la durà a terme l'empresa Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) SL.

Si desitja més informació, pot trucar al número de telèfon 93 586 88 53, en horari de dilluns a divendres, de 8:30 a 14:30 hores, o al telèfon gratuït 900 901 900, dilluns a divendres de 10h a 22h i dissabtes de 10h a 17h. Si ho prefereix, pot consultar la pàgina web de l'IERMB.

Una vegada finalitzada l'operació estadística, els principals resultats seran publicats mitjançant els portals web de l'ATM i de l'IERMB.

Última revisió d’aquesta pàgina (14/03/2019)