Edit Cookies

Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF)

La realització d'aquest tipus d'enquestes, permet conèixer a les administracions els patrons generals de mobilitat d'una part dels residents, l'evolució dels mateixos, les característiques especials, l'opinió i percepció que els residents tenen del transport i dels seus desplaçaments quotidians, entre d'altres. Tota aquesta informació ha de permetre orientar la planificació i la gestió, a curt i mig termini, del sistema de transport; informació de gran importància en la conjuntura actual de pandèmia per la COVID-19.

Les dades individuals que els ciutadans proporcionen són de comunicació obligatòria i estan emparades pel secret estadístic, és a dir, són estrictament confidencials i no es poden utilitzar per a cap altra finalitat que no sigui l'elaboració d'estadístiques oficials. En aquest sentit, us informem que, d'acord amb la normativa de vigent aplicació en la matèria, l'habilitació legal per a portar a terme aquesta enquesta atorga la licitud en el tractament de les dades de caràcter personal origen i objecte de la mateixa.

L'enquesta es realitzarà durant els mesos de setembre a desembre de 2020. Continuaran utilitzant-se els dos mètodes de recollida d'informació de les darreres edicions, amb una previsió inicial d’entrevistes segons cadascun de:

  • Qüestionari on-line: 6.671 entrevistes
  • Trucada telefònica: 3.429 entrevistes

L'enquesta la durà a terme l'empresa Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) SL. Si desitja més informació, pot trucar al telèfon gratuït 900 901 900, dilluns a divendres de 10h a 22h i dissabtes de 10h a 17h o al número de telèfon 93 586 88 49, en horari de dilluns a divendres, de 9h a 15h.

Si ho prefereix, pot consultar la pàgina web de l'IERMB.

Una vegada finalitzada l'operació estadística, els principals resultats seran publicats mitjançant els portals web de l'ATM i de l'IERMB.

Última revisió d’aquesta pàgina (02/10/2020)