Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF)

L'Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF), que es du a terme des del 17 d'octubre al 2 de desembre, és una estadística oficial de periodicitat anual que vol donar continuïtat a una sèrie d'estudis de mobilitat elaborats per l'Ajuntament de Barcelona (Enquesta de mobilitat i trànsit) i complementar la informació que l'ATM oferia quinquennalment a través de l'Enquesta de Mobilitat Quotidiana (EMQ). Està promoguda per l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i, enguany, també per l'Agrupació de municipis amb transport urbà (AMTU) i l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). L'edició de 2017 és la quinzena i per quarta vegada l'EMEF és estadística oficial.

L'objectiu principal de les diferents edicions és conèixer els hàbits de desplaçament i les actituds vers la mobilitat en dia feiner de la població resident a l'àmbit del Sistema Tarifari Integrat de Barcelona de 16 anys i més. L'edició del 2017 amplia el seu abast territorial amb la comarca del Berguedà.

Última revisió d’aquesta pàgina (13/04/2018)