Tarifació Social i Títols ambientals

Tarificació social i títols ambientals

Ja pots viatjar amb la T-mobilitat als 36 municipis de l'àmbit metropolità amb alguns títols de transport. 

Ja pots viatjar amb la T-mobilitat als 36 municipis de l'àmbit metropolità amb alguns títols de transport. 

El preu de la targeta T-mobilitat és de 4,50 €

 • Títol disponible amb la T-mobilitat per a viatjar entre els 18 municipis de la zona tarifària 1. Vés-hi

  Títol vàlid per a 1 zona tarifària
  No se li aplica la nova tarifa metropolitana
  Cost de gestió de la primera emissió: 0 €
  Renovació sense cost

   

  La targeta T-16 és un títol de transport per als nens i nenes des dels 4 anys fins al 31 de desembre de l’any que fan 16 anys, que resideixin en qualsevol dels municipis que conformen l’àmbit del sistema tarifari integrat. Aquest títol els permet fer gratuïtament un nombre il•limitat de viatges a la xarxa de transport públic del sistema tarifari integrat dins la mateixa zona tarifaria on resideixi el nen o la nena.

   

  És un títol de transport personal i intransferible que ha de contenir el nom i els cognoms del titular, així com el número del seu DNI/NIE/passaport/llibre de família. En el cas de menors d’edat trans*, es preveu la possibilitat de contenir el nom i els cognoms del titular d’acord amb la seva targeta sanitària individual, acompanyada de la preceptiva certificació de l’administració competent en matèria LGBTI** acreditant que la seva targeta sanitària es correspon al seu DNI/NIE/passaport i/o llibre de família.

  El títol ha de ser validat a cada viatge, i només el pot fer servir el nen o la nena que en sigui el titular. La renovació de la targeta es realitzarà sense cost i de manera automàtica fins al 31 de desembre de l'any en què compleixin els 16 anys.

  Té un cost d'emissió i gestió de 35€ en cas de duplicats per pèrdua, sostracció o reemissió per canvi de zona.

  *transsexuals
  **lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals

  ANUNCI sobre la modificació del Reglament d’utilització de la targeta T-16. 
  (DOGC Núm. 8653 - 25.4.2022) 

  Consulteu el web  www.t-16.cat.

 • Títol personal i intransferible per a joves menors de 25 anys amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones). Ha d’anar acompanyat d’un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular.

  La condició de beneficiari del títol T-jove es manté durant la vigència del títol, tot i que s’hagin complert 25 anys durant aquest període, sempre que s’aporti la documentació que l’acrediti que en el moment de l’adquisició i de la primera validació el titular era menor de 25 anys.

  *Títol disponible amb la T-mobilitat als 36 municipis de l'àmbit metropolità. Vés-hi

  1 zona * 2 zones 3 zones
  80,00 € 105,20 € 147,55 €
  4 zones 5 zones 6 zones
  180,75 € 207,40 € 222,25 €
 • Per a adquirir els títols de transport amb bonificació FM/FN, cal presentar al punt de venda els documents acreditatius següents (originals i vigents):

  • El DNI, el NIE o el passaport.
  • El títol de família monoparental o nombrosa (el títol familiar o l'individual) que hagi emès la Generalitat de Catalunya o el títol de família nombrosa emès per qualsevol altra comunitat autònoma.

  En el moment de la venda, el centre d'atenció al client ha d'anotar en el títol de transport el número de DNI, de NIE o de passaport del beneficiari i el número de carnet de família monoparental o nombrosa.

  Tant en el moment de l'adquisició del títol de transport com en el moment de la primera validació, les persones beneficiàries del descompte han de tenir en vigor el document que acrediti la seva identitat (DNI, NIE o passaport del titular) i el document que acrediti la condició de membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general o especial.

  La condició de beneficiari del títol de FM/FN es manté durant la vigència del títol, encara que es perdi la condició de membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general o especial, sempre que s'aporti la documentació que acredita que es gaudia d'aquesta condició en el moment de l'adquisició i de la primera validació del títol.

  Per a més informació sobre els requisits per obtenir el carnet de família monoparental o nombrosa, podeu consultar el següent enllaç.


   

  T-usual FM/FN general

  Títol personal i intransferible per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria general, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 30 dies consecutius a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). Ha d'anar acompanyat d'un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular i del carnet de família monoparental o nombrosa.

  1 zona 2 zones 3 zones
  32,00 € 43,10 € 60,45 €
  4 zones 5 zones 6 zones
  74,05 € 84,95 € 91,00 €

   

  T-usual FM/FN especial

  Títol personal i intransferible per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria especial, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 30 dies consecutius a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). Ha d'anar acompanyat d'un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular i del carnet de família monoparental o nombrosa.

  1 zona 2 zones 3 zones
  20,00 € 26,95 € 37,80 €
  4 zones 5 zones 6 zones
  46,30 € 53,10 € 56,90 €

   


   

  T-jove FM/FN general

  Títol personal i intransferible per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria general menors de 25 anys, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). Ha d'anar acompanyat d'un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular i del carnet de família monoparental o nombrosa.

  La condició de beneficiari del títol T-jove es manté durant la vigència del títol, tot i que s'hagin complert els 25 anys durant aquest període, sempre que s'aporti la documentació que acrediti que en el moment de l'adquisició i de la primera validació el titular era menor de 25 anys.

  1 zona 2 zones 3 zones
  64,00 € 84,15 € 118,05 €
  4 zones 5 zones 6 zones
  144,60 € 165,95 € 177,80 €

   

  T-jove FM/FN especial

  Títol personal i intransferible per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria especial menors de 25 anys, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). Ha d'anar acompanyat d'un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular i del carnet de família monoparental o nombrosa.

  La condició de beneficiari del títol T-jove es manté durant la vigència del títol, tot i que s'hagin complert els 25 anys durant aquest període, sempre que s'aporti la documentació que acrediti que en el moment de l'adquisició i de la primera validació el titular era menor de 25 anys.

  1 zona 2 zones 3 zones
  40,00 € 52,60 € 73,80 €
  4 zones 5 zones 6 zones
  90,40 € 103,70 € 111,15 €

      

  T-70/90 FM/FN general

  Títol multipersonal i horari per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria general, de 70 viatges integrats en 90 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). Ha d'anar acompanyat del carnet de família monoparental o nombrosa.

  1 zona 2 zones 3 zones
  63,55 € 125,45 € 170,80 €
  4 zones 5 zones 6 zones
  219,50 € 252,30 € 268,25 €

   

  Els títols integrats permeten fer fins a tres transbordaments en un mateix desplaçament. En cada transbordament és obligatori validar el títol.

  En els títols horaris, el temps màxim de què es disposa per a fer un desplaçament és d'1 hora i 15 minuts pel que fa als títols de transport d'1 zona, i s'incrementa 15 minuts per cada zona addicional.

  T-70/90 FM/FN especial

  Títol multipersonal i horari per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria especial, de 70 viatges integrats en 90 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). Ha d'anar acompanyat del carnet de família monoparental o nombrosa.

  1 zona 2 zones 3 zones
  39,75 € 78,40 € 106,75 €
  4 zones 5 zones 6 zones
  137,20 € 157,70 € 167,65 €

   

  Els títols integrats permeten fer fins a tres transbordaments en un mateix desplaçament. En cada transbordament és obligatori validar el títol.

  En els títols horaris, el temps màxim de què es disposa per a fer un desplaçament és d'1 hora i 15 minuts pel que fa als títols de transport d'1 zona, i s'incrementa 15 minuts per cada zona addicional.

 • Amb l’objectiu de facilitar la mobilitat a les persones en situació d’atur i que estan en procés de cerca de feina, s’estableix una reducció del preu de la T-usual.

  El preu de la targeta és de 9,95 €, independentement del nombre de zones.

  1 zona 2 zones 3 zones
  9,95 € 9,95 € 9,95 €
  4 zones 5 zones 6 zones
  9,95 € 9,95 € 9,95 €

   

  Heu d’acreditar algun dels requisits següents:

  • Que rebeu un subsidi o un ajut per desocupació d’un import inferior al salari mínim interprofessional (SMI). Us heu d’adreçar al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
  • Que rebeu qualsevol ajut inferior a l’SMI o bé que no en rebeu cap però que us heu inscrit com a sol·licitants d’ocupació durant un mínim de 12 mesos en els darrers 2 anys i que esteu en un procés de recerca activa de feina tutoritzat pel SOC. Us heu d’adreçar a l’Oficina de Treball del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
  • Que rebeu un ajut dels serveis socials d’un ajuntament integrat a l’àmbit de l’ATM de l’Àrea de Barcelona inferior a l’SMI i que no rebeu cap ajut per part de l’Estat. Us heu d’adreçar al vostre ajuntament.

  Tramitació per obtenir el certificat

  Abans d’adquirir el títol de transport bonificat, la persona interessada ha d’obtenir prèviament un certificat que acrediti que compleix algun dels requisits anteriors.

  SEPE

  Concretament, heu de sol·licitar el document que certifica el període de vigència i la quantitat mensual de la prestació que rebeu en la data de petició. Ho podeu fer mitjançant el web sepe.es (apartat ‹‹Persones›› > ‹‹Prestacions›› > ‹‹Impresos›› ). Amb aquest document podeu adquirir una targeta T-usual bonificada d’1 zona.
  Per a més informació, cliqueu aquí.

  SOC

  Amb aquest document, podeu adquirir una targeta T-usual bonificada del nombre de zones necessàries per a cobrir el desplaçament que es detalli al certificat (d'1 a 6 zones).
  Per a més informació, cliqueu aquí.

  Ajuntaments

  Amb aquest document dels serveis socials, podeu adquirir una targeta T-usual bonificada d'1 zona. Addicionalment al document emès pels serveis socials, serà requisit imprescindible que la persona interessada aporti el justificant d’inscripció al SOC (DARDO) que acredita que la persona es troba en cerca activa de feina. Sense ambdós documents no es podrà adquirir el títol de transport bonificat.

   

  Per a adquirir la T-usual bonificada, la persona interessada s’ha d’adreçar als punts de venda autoritzats i lliurar el certificat original emès pel SEPE, pel SOC o pels serveis socials de l’ajuntament, i presentar el DNI/NIE o el passaport en vigor.

  • L’SMI de l’any 2022 és de 1.000 € bruts al mes.
  • El certificat ha de ser original (no s’admeten fotocòpies), i a l’hora de presentar-ho als punts de venda no ha d’haver transcorregut més de 30 dies des de la data d’emissió del certificat.
  • L’usuari/a té un termini de 105 dies a partir de la data d’emissió del certificat per adquirir un màxim de 3 títols de transport sense que hagi de lliurar un nou certificat en la 2a i 3a compra.
  • Cal que transcorrin 27 dies entre la compra d’una targeta T-usual bonificada i la següent.
  • La pèrdua o sostracció de la T-usual bonificada no dona cap dret a rebre un bescanvi ni tampoc no altera l’interval establert per a la propera compra.

  Punts de venda

  • Barcelona
   • Catalunya
    Centre d’Atenció al Client de FGC. Tel. 012
    Estació de Rodalies de Catalunya. Tel. 012 / 900 41 00 41
   • Diagonal (L3, L5)
    Punt TMB (entrada pel c. de Rosselló). Tel. 902 075 027
   • Espanya
    Centre d’Atenció al Client FGC. Tel. 012
   • La Sagrera (L1, L5, L9 Nord, L10 Nord)
    Punt TMB (entrada pel c. d’Hondures). Tel. 902 075 027
   • Universitat (L1, L2)
    Punt TMB (entrada pel c. de Pelai). Tel. 902 075 027
   • Sagrada Familia (L2,L5)
    Punt TMB (entrada por c. Provença). Tel. 902 075 027
  • Granollers
   Estació d’autobusos. Av. del Parc, 2 (Sagalés).
   Tel. 938 707 860
  • Igualada
   Estació d’autobusos. Pg. Verdaguer, s/n (La Hispano Igualadina).
   Tel. 938 044 451
  • Manresa
   Estació d’autobusos. C. de Sant Antoni M. Claret, s/n (Castellà).
   Tel. 902 026 028
  • Mataró
   Estació de Rodalies de Catalunya.
   Tel. 012 / 900 41 00 41
  • Sabadell
   Oficina de mobilitat. C. de la Borriana, 33-35 (TUS).
   Tel. 937 481 514
  • Sant Feliu de Llobregat
   Oficina de mobilitat. Ctra. Laureà Miró, 426 (Soler i Sauret).
   Tel. 936 325 133
  • Terrassa
   Oficina de mobilitat. C. d’Iscle Soler, 9 (TMESA).
   Tel. 937 882 332
  • Vic
   Estació d’autobusos. C. de Pare Gallissà, 4 (Sagalés).
   Tel. 938 892 577
  • Vilafranca del Penedès
   Estació de Rodalies de Catalunya.
   Tel. 012 / 900 41 00 41
  • Vilanova i la Geltrú
   Estació de Rodalies de Catalunya.
   Tel. 012 / 900 41 00 41

  Per a més informació:

  L’import de cada títol inclou l’IVA (10%) i l’AOV (assegurança obligatòria de viatgers).

 • A fi d'afavorir la retirada de la circulació de vehicles contaminants, les administracions consorciades a l'ATM han promogut un nou títol de transport públic gratuït durant un període de tres anys (T-verda) destinat a les persones empadronades a l'àmbit de l'ATM que acreditin el desballestament recent d'un vehicle contaminant i que es comprometin a no adquirir-ne cap altre durant el període de vigència de la targeta T-verda.

  La targeta T-verda esdevé un passi de transport públic gratuït per a tot l'àmbit integrat (6 corones tarifàries).

  • És una targeta integrada personalitzada d'emissió anual durant 3 anys.
  • En poden ser beneficiàries les persones
   • Que sent majors d'edat i estant empadronades a l'àmbit integrat de l'ATM.
   • Hagin desballestat en els 6 mesos anteriors a la sol·licitud un vehicle contaminant de la seva titularitat que hagi pagat l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) en un municipi de l’àmbit integrat de l’ATM.
   • Es comprometin a no adquirir cap vehicle durant la vigència de la targeta (3 anys).
  • La tramitació de la sol·licitud cal fer-la depenent del municipi d'empadronament.

  ANUNCI sobre la modificació del Reglament d’utilització de la targeta T-verda. 
  (DOGC Núm. 8653 - 25.4.2022) 

  ANUNCI sobre la modificació del Reglament d’utilització de la targeta T-verda. 
  (DOGC Núm. 8400 - 3.5.2021) 

  Consulteu el Reglament d'ús

  Nota informativa sobre el Reglament d'ús 

  Nota informativa en relació a la interpretació del concepte “unitat familiar” en el reglament d’utilització de la T-verda 

  ANUNCI sobre l'aprovació de les condicions d'utilització de la targeta T-verda
  (DOGC Núm. 7464 - 29.9.2017) 

  Com podeu aconseguir-la?


 •  

  Títol multipersonal i horari de 2 viatges integrats en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones), a utilitzar el mateix dia de la primera validació.

  Títol de transport vàlid en dies de situació especial de contaminació per diòxid de nitrogen (NO2) degudament anunciada i fins a l'acabament del servei. No és vàlid a les estacions de metro d'Aeroport T1 i Aeroport T2 de la línia L9 Sud.

  La seva venda s'activa només a les màquines automàtiques de les estacions ferroviàries. El preu és l'equivalent de 2 viatges amb la targeta T-casual aplicant un 10% de descompte.

  1 zona 2 zones 3 zones
  2,05 € 4,05 € 5,50 €
  4 zones 5 zones 6 zones
  7,55 € 8,10 € 8,60 €

   

Documents relacionats