Resolució sobre creació d'un sistema de facturació per part dels operadors de transport públic del sistema tarifiari integrat de l'ATM

Anunci sobre la gratuïtat temporal de les tarifes

Anunci sobre la gratuïtat de les tarifes 2020 durant la vigència del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març.