Anunci sobre la gratuïtat temporal de les tarifes

Anunci al DOGC sobre compensacions i títols integrats caducats durant covid-19

Anunci de les compensacions de títols integrats caducats durant en el període de vigència de l’estat d’alarma a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19, establert pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març i les pròrrogues successives.