Anunci al DOGC sobre compensacions i títols integrats caducats durant covid-19

Resolució sobre creació d'un sistema de facturació per part dels operadors de transport públic del sistema tarifiari integrat de l'ATM

Resolució sobre creació d'un sistema de facturació per part dels operadors de transport públic de títols del sistema tarifari integrat de l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona.