Estratègies i accions

Estratègies i accions

7 línies estratègiques que recullen 26 accions

1 Pla ràpid millora de la mobilitat activa i micromobilitat 5 Innovació en el corredor
2 Participació de les empreses 6 Altres accions
3 Pla ràpid millora de la mobilitat en TC: eix R2N o V.Or 7 Accions de comunicació
4 Millora de l'eficiència del vehicle privat i logística

 

Distribució inicial del pressupost

Inversió prevista: 1,4 M€.

Calendari

Es preveu un termini d'un any per a la implantació de totes les accions