Preguntes freqüents

Preguntes freqüents sobre el Pla de Desplaçaments d'Empresa

Preguntes freqüents

  • El PDE es desenvolupa en 4 fases: 1ª d’impuls (recull d’informació i coneixement de la situació actual), 2ª de diagnosi (detecció de disfuncions), 3ª de propostes (amb objectius assumibles) i 4ª d’Implementació i seguiment (per avaluar els resultats).

  • Sempre i quan sigui obligatòria la seva realització, els PDE han de ser aprovats per l'Autoritat Territorial de la Mobilitat.

  • Els PDE han de tenir un horitzó màxim de 6 anys, i cal fer-ne la revisió cada 2-3 anys.

  • Podeu resoldre el PDE de manera interna o amb l’ajuda d’un extern. Tanmateix, diferents administracions públiques ofereixen ajudes a les empreses en relació als Plans de Desplaçaments d’Empresa: Bonificacions en l’Impost d’Activitats Econòmiques, reducció de les cotitzacions a la Seguretat Social, Xecs transport pels treballadors, ajuts anuals de l’IDAE...

  • El PDE beneficia als treballadors/es, ja que la millora del transport al centre de treball incideix en la seva qualitat de vida i les condicions de treball, a la vegada que suposa un estalvi econòmic. També beneficia a les empreses, perquè s’assoleix una millora generalitzada de l’activitat laboral: puntualitat, menys absentisme, clima de treball més productiu... I esdevé un indicador de la responsabilitat socials corporativa de l’empresa i un element clau per a la gestió de la mobilitat en els moments d’episodis ambientals.

  • Tant en un cas com en l’altre l’empresa no té l’obligació de realitzar-los, si bé en resulta molt recomanable la seva realització i implementació. En el cas que l’empresa disposi de diferents localitzacions, pot resultar recomanable la realització d’un PDE conjunt.