Pla Desplaçaments d'Empresa

Pla desplaçaments d'empresa

Empreses amb PDE aprovat

Fins al desembre de 2020, l’ATM ha informat favorablement sobre 100 PDE (48 corresponen a administracions públiques i 52 a organitzacions privades).