El transport públic de l’àrea de Barcelona tanca 2020 amb 565 milions de viatges i sense haver interromput el servei en cap moment

El transport públic de l’àrea de Barcelona tanca 2020 amb 565 milions de viatges i sense haver interromput el servei en cap moment

Contenido actualizado el

• La xarxa de transport públic és un servei bàsic i essencial que ha possibilitat la mobilitat necessària durant les diverses fases de la pandèmia

Comparte este contenido:

  • Tots els modes de transport assoleixen només el 52-59% de la demanda respecte a la de l’any 2019

L’Autoritat del Transport Metropolità tanca la demanda del transport públic a l’àrea de Barcelona amb 565 milions de viatges, en l’any de la pandèmia covid-19 que es va declarar al març de 2020. Tots els modes de transport han tingut la davallada de demanda de manera homogènia, de prop del 50% respecte a l’any 2019, quan amb 1.057 milions de viatges, s’havia assolit un màxim històric. El sistema de transport públic ha fet l’esforç de mantenir al màxim l’oferta, a pesar de la baixa demanda, per garantir la seguretat i el confort del passatge.

La pèrdua de la demanda ha estat variable durant l’any, seguint les diverses restriccions de mobilitat dictades. Així, el mes de març la demanda va arribar a ser de només del 8% respecte l’any 2019, en el moment de confinament total. La xarxa va seguir prestant el servei públic per possibilitar la mobilitat dels treballadors i treballadores dels serveis essencials.

Pel que fa a l’ús dels títols de transport la política tarifària aplicada al 2020 ha provocat que, tot i la davallada global de viatges, l’ús relatiu dels abonaments mensuals hagi augmentat (+16%) relativament a l’ús de títols multiviatge (-63%). La tarifació social (T-16, T-jove, títols per a famílies monoparentals i nombroses i títol per a persones en situació d’atur) segueix sent de l’ordre del 16% del total, com l’any 2019.

La dràstica reducció de la demanda de transport públic ha comportat la consegüent reducció d’ingressos tarifaris del sistema tarifari integrat, que ha estat del mateix ordre, sent un 46% menys que l’any anterior i comptabilitzant 293 milions d’euros.

El gràfic següent mostra, mes a mes, la demanda acumulada en els darrers 12 mesos del sistema de transport públic, expressada en milions de viatges. Així, al mes de març s’inicia la davallada provocada per l’estat d’alarma covid-19.

Acaba 2020 amb l’expectativa de recuperar progressivament la demanda de transport públic durant el 2021, a mesura que es puguin anar eliminant les restriccions de mobilitat. Les administracions i tots els operadors de transport s’han adaptat a la situació excepcional causada per la pandèmia, reforçant i certificant els seus protocols de seguretat i higiene, millorant els sistemes de ventilació, mantenint l’oferta habitual, instal·lant mampares als autobusos, comunicant les obligacions, recomanacions i indicacions per garantir la seguretat de les persones usuàries: obligatorietat de la mascareta, aplicació de gels hidroalcohòlics, evitar aglomeracions, indicacions de no menjar, beure, parlar, entre d’altres.

Documents relacionats