Comunicat de l’Autoritat del Transport Metropolità

Comunicat de l’Autoritat del Transport Metropolità

Contenido actualizado el

Validació de la T-mobilitat en una validadora ATM
Comparte este contenido:

Davant l’aparició d’informacions entorn del projecte T-mobilitat, l’AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ comunica:

  1. L’òrgan competent per decidir la data de posada en servei de T-mobilitat és el Consell d’Administració de l’ATM
  2. Quan el Consell d’Administració de l’ATM adopti una decisió d’aquesta naturalesa, serà anunciada oportunament.
  3. Qualsevol calendari que facin servir operadors o contractistes té caràcter merament instrumental per ordenar les tasques que s’han de realitzar.
  4. La determinació de la data de posada en servei dependrà de l’acabament dels treballs de desenvolupament tecnològic i de la verificació del funcionament del sistema, així com la seva adequació als objectius del projecte.
  5. Tots els operadors del sistema de transport estan col·laborant activament perquè el desplegament de la T-mobilitat sigui un èxit, posant a disposició del projecte tots els recursos necessaris per a facilitar al màxim la instal·lació dels equips tècnics i del programari.

Documents relacionats