Un tramvia connectat

Un Tramvia connectat

Imatge Avinguda Diagonal

Este contenido no está traducido en lengua castellana

Disculpad las molestias, pero este contenido sólo está disponible en la versión catalana del portal web.

 • a) Implantació d’una xarxa tramviària unificada

  La connexió dels tramvies TRAM BAIX I TRAM BESOS per la Diagonal  unirà les places Francesc Macià amb Glòries i solucionarà una disfunció actual: un tramvia interromput. Alhora, permet incrementar-ne la cobertura, tant urbana com metropolitana. D’aquesta manera, no només se’n beneficia la ciutadania de Barcelona, sinó també la dels municipis limítrofs, des d’on venen diàriament 500.000 cotxes i motos.

  La unió de les xarxes tramviàries existent contribuirà d’una manera fonamental a:

  • Descongestionar la xarxa d’autobusos, sobretot les línies “H” de la Nova Xarxa de Bus de Barcelona i algunes línies metropolitanes.
  • Creant nous intercanviadors en la zona central amb la xarxa de bus vertical i amb les estacions de metro i ferrocarrils que li són properes.
  • Oferint una connexió sense transbordaments entre la Diagonal Besòs - Badalona i la Diagonal Universitària – Baix Llobregat connectant 9 municipis de l’Àrea Metropolitana.
  • Reduint la quota del vehicle privat. Els estudis realitzats fins ara assenyalen que la connexió suposaria reduir el pas de 12.500 vehicles privats cada dia pel tram central de l’avinguda Diagonal.
  • Permetent la transformació urbanística d’aquesta avinguda i el seu entorn: permetrà guanyar 8.400m2 nous per a vianants, 2.500m2 d’espais ciclables i 5.000 m2 d’àrees verdes.

  Claus tècniques del projecte

  • Longitud: 4 km
  • Nombre de parades: 6 noves i reubicació parada existent de Glòries.
  • Temps de trajecte: 15 minuts entre Glòries i Francesc Macià
  • Velocitat comercial estimada: 16 – 17 km/h
  • Adquisició de noves unitats de material mòbil: 18 (inicials)
  • Demanda dia feiner: +117.000 usuaris nous (227.000 tota la xarxa)
  • Alimentació: sense catenària
  • Inversió inicial 163,33 M€

  b) Cronologia i fases del projecte

  • El 27 de juny de 2017, el Comitè Executiu (CE) de l’ATM va fer l’aprovació inicial de l’Estudi Informatiu de la connexió del Trambaix i el Trambesòs. Implantació d’una xarxa unificada”, iniciant un període d’informació pública que va finalitzar el 3 d’octubre del mateix any.
  • El 6 de març de 2018, el Consell d’Administració (CA) de l’ATM va aprovar l’informe tècnic de resposta a les al·legacions presentades, alhora que prenia en consideració les peticions de l’Ajuntament de Barcelona per implantar un sistema d’alimentació sense catenària i l’execució del projecte executiu en dues fases successives.
  • Finalment, el passat 25 de juny de 2019 es va aprovar de forma definitiva l’Estudi Informatiu, seleccionant l’alternativa 1: Tramvia per l’Av. Diagonal en superfície, a desenvolupar en el projecte executiu.
  • El passat 29 de juliol de 2020, el CA de l’ATM va aprovar el projecte executiu de la Fase 1 (Glòries – Verdaguer) de la connexió dels tramvies i implantació d’una xarxa tramviària unificada.
  • Al febrer de 2021, l’Ajuntament de Barcelona i l’ATM van signar el Conveni de col·laboració entre ambdues administracions per a l’execució de les obres i posterior explotació de la xarxa tramviària unificada.
  • El 24 de desembre de 2021 BIMSA dona llum verda a què s’executin els 4 primers lots d'obres de la Fase 1 per posar les vies entre Glòries i el carrer de Girona, a partir del 2022.

                      Tram 1. Plaça de les (Glòries - Canòpia – intercanviador)

                      Tram 2. Diagonal (Lepant - Cartagena)

                      Tram 3. Diagonal (Nàpols - Lepant

                      Tram 4. Diagonal (Girona - Nàpols)


   

 • Es tracta del tram entre la Plaça de les Glòries (connexió Trambesòs) i la cruïlla Diagonal/Girona, que connecta amb l’estació de Metro Verdaguer.

  La línia T4 del Trambesòs donarà servei a la Diagonal i les línies T5/T6 donaran servei a la Meridiana fins a Ciutadella Vila Olímpica. Es canviarà la ubicació de la parada Glòries en el nou intercanviador dins la Canòpia Urbana. La construcció d’aquest tram permetrà que el tramvia connecti amb quatre línies de metro l’L1, L2, L4 i L5, i tretze línies d’autobús de TMB, a més de les tres línies actuals del Trambesòs, la T4, T5 i T6.

  El passat 7 de març de 2022 es van iniciar les obres, i es preveu que l’Inici del servei d’aquesta Fase 1 Glòries - Verdaguer) sigui el 2023.

  Claus tècniques Fase1

  • Longitud plataforma de via: 1,80 km.
  • Noves parades: 4 (Verdaguer, Sicília, Monumental i Glòries).
  • Unitats material mòbil necessàries: 3 tramvies addicionals.
  • Demanda estimada: +19.000 viatges/dia.


   

  Implantació: com serà cada tram?

  • Tram Passeig Sant Joan – Marina: Trams de línia en via doble

  • Tram Sicília – Verdaguer: Parades en via doble

  • Tram Padilla – Cartagena: Trams de línia en dues vies simples

  • Monumental: Parades en dues vies simples

  Nou material mòbil

  L’ATM ha licitat recentment l’adquisició per 17 milions d’euros i un termini màxim d’entrega de 17 mesos. S’adquiriran tres nous combois que cobriran l’any 2023 el tram entre la plaça de les Glòries i la plaça Verdaguer.

  Les característiques d’aquestes noves unitats que uniran la xarxa del Trambesòs amb Verdaguer (1,8 km amb tres noves parades), són pràcticament les mateixes a les de l’actual flota,  amb capacitat total mínima de 218 viatgers i (mínim 56 asseguts).

  La flota de tramvies actual, la conformen 41 unitats, totes fabricades per Alstom, i construïdes en diferents anys (2003 per a les 37 unitats inicials; 2011 per a les quatre addicionals).


   

  Noves parades

  Les noves marquesines han estat dissenyades sota la direcció dels serveis de model urbà de l’Ajuntament de Barcelona i de l’àrea de mobilitat de l’ATM.

  Es tracta d’una marquesina modular que se situarà en les andanes de les noves parades del tramvia. En les andanes costat mar (sentit Glòries) els mòduls s’instal·laran en els espais entre els arbres, i en les andanes costat muntanya (sentit Verdaguer), de forma contínua.

  Es preveuen dues configuracions singulars a les parades de Glòries i de Verdaguer:

  • La futura parada-intercanviador de Glòries, situada davant del HUB Museu del Disseny, consta de 3 andanes i es preveu que en la situació definitiva l’aixopluc el garanteixin unes pèrgoles que s’instal·laran amb la urbanització de l’àmbit.
  • En aquesta fase 1, la parada de Verdaguer, que serà terminal de la línia T4, disposarà d’una sola andana per on es realitzarà l’intercanvi de viatgers, per la qual cosa només disposarà de marquesines en aquesta andana ubicada en el costat mar. Aquesta parada s’equiparà amb la segona andana en la propera Fase 2 de l’actuació.

  Obres importants i afectacions

  • Creació del gran intercanviador de transport públic a Glòries

  En coordinació amb el projecte de Canòpia Urbana, redactat per BIMSA-Aj. de Barcelona, -en el que s’urbanitzarà tota la banda mar del parc, en el tram comprès entre els carrers de Cartagena i Badajoz- la parada de Glòries es reubica davant del HUB – Museu del Disseny creant un nou intercanviador de transport públic tramvia-bus-metro. amb adaptació del traçat de les vies actuals del tramvia dins d’aquest àmbit, i d’uns jardins a l'entorn dels accessos de l’estació́ de metro de Glòries (L1).


   

  • Afectació coberta túnel ADIF

  L’encaix de la nova rasant tramviària entre Marina i Consell de Cent ve condicionada per l’obra de fàbrica existent al carrer Marina i que constitueix un punt dur al longitudinal. Amb aquest condicionant s’ha encaixat el perfil longitudinal de la plataforma tramviària amb el pendent màxim assumible pel tramvia del 7,00 %.

  El futur pas del tramvia suposa sobreelevacions de la rasant actual que han obligat a recàlculs precisos de la reserva de capacitat portant de la coberta front a l’augment de càrregues. Aquests càlculs conclouen la següent actuació, consistent en enderrocar i construir una nova coberta en un tram i reforçar a flexió en un altre.


   

  Singularitats del servei:

  • Alimentació sense catenària: La connexió de les xarxes tramviàries per l’avinguda Diagonal es durà a terme sense línia aèria de contacte o catenària.

  • El principal avantatge d’aquesta tecnologia és la màxima integració urbana del tramvia en el teixit històric, amb monuments i edificacions emblemàtiques i altres elements representatius de l’avinguda Diagonal, garantint un espai diàfan i sense pals.
  • Existeixen diferents solucions sense catenària en tramvies arreu del món: L’escollida per a Barcelona és el sistema d’alimentació continua per terra (ACT), basat en un tercer carril que alimenta els tramvies exclusivament al seu pas, de forma contínua i segura. Respecte altres solucions, aquesta no posa en compromís l’autonomia dels tramvies davant condicions climàtiques cada cop més extremes ni davant de talls de trànsit o qualsevol incidència que interrompi la circulació dels combois.
  • Serà la primera vegada a l’Estat espanyol que s’implementa aquesta tecnologia ACT en tramvies i la segona vegada al món, que es tingui constància, que s’adapta una flota de tramvies en funcionament a aquesta tecnologia.

  •  

  Consulta el dossier d’inici d’obres complet

  Tens dubtes? Entra aquí

  Acompanyament al veinat Entra aquí

  • Inici previst de l’entrada en servei de la Fase 2 (connexió): 2025.