Transparencia y buen gobierno

Transparencia y buen gobierno

L’Administració ha de donar compte a la ciutadania de la seva activitat i de la gestió dels recursos públics que s’han posat al seu abast.