L’ATM debat els resultats de l’enquesta de mobilitat EMEF 2020

L’ATM debat els resultats de l’enquesta de mobilitat EMEF 2020

Content updated on

En el marc de la jornada de presentació dels resultats de l’Enquesta de Mobilitat en dia Feiner EMEF 2020 i primers resultats de l’EMEF2021, l’ATM ha presentat en una jornada telemàtica els principals resultats d’aquesta estadística oficial anual de mobilitat, que es fa a la població major de 16 anys i que resideix a l’àmbit de l’ATM de Barcelona (4.833.042 persones).

Fotografia del debat de l’ATM sobre els resultats de l’enquesta de mobilitat EMEF 2020
Share this:

  • L’ús del transport públic va caure un 43% respecte al 2019

  • El 53,6% dels desplaçaments es van fer amb mobilitat activa: caminant, amb bicicleta o amb vehicles de mobilitat personal

  • A la tardor de 2020 el 15,1% de la població ocupada va realitzar teletreball en un dia tipus feiner, enfront del 2,2% de la tardor de l’any 2019

  • La mobilitat per motiu de compres creix un 5% respecte a 2019

En el marc de la jornada de presentació dels resultats de l’Enquesta de Mobilitat en dia Feiner EMEF2020 i primers resultats de l’EMEF2021, l’ATM ha presentat en una jornada telemàtica els principals resultats d’aquesta estadística oficial anual de mobilitat, que es fa a la població major de 16 anys i que resideix a l’àmbit de l’ATM de Barcelona (4.833.042 persones).

L’any 2020 la mobilitat ha patit una davallada dramàtica en tots els modes a causa de la pandèmia covid-19. L’enquesta que es va realitzar a la tardor, ja en un moment de certa recuperació de la mobilitat, mostra una pèrdua de més de 2,5 milions de desplaçaments en dia feiner.

Pere Torres, director general de l’ATM, ha obert la sessió agraint la interès dels més de 100 participants en la sessió, i ha posat en valor la sèrie històrica d’EMEF des de 2003, que reflecteix el comportament de la mobilitat així com les expectatives i percepcions de la ciutadania.

A través de l’exposició dels principals resultats (document adjunt) Maite Pérez de l’IERMB ha plantejat a la taula d’experts el debat de les conclusions més rellevants de l’enquesta.

Així, Jordi Torrades, director general de Comerç de la Generalitat de Catalunya, ha relacionat l’encert de la política del comerç de proximitat en temps de covid-19 amb la millora de la sostenibilitat en termes de mobilitat.

Pel que fa a la mobilitat laboral i la incidència del teletreball, Moisés Bonal, representant de PIMEC, ha corroborat -a través de les dades de les petites i mitjanes empreses- que fins a un terç de les empreses que ells representen adoptaran el teletreball de manera permanent, i majoritàriament en el format de dos dies de teletreball.

El director de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, Adrià Gomila, ha valorat la dada de mobilitat activa que -segons l’EMEF són més de 9 milions de desplaçaments al dia- com a sòlida de cara al futur, en tant que les mesures de carrils bici i bus són permanents, però no així les vianants, que no en tots els casos es consolidarà.

 

Related Documents