Mesures ambientals per la mobilitat laboral

Mesures ambientals per a la mobilitat

L’ATM juntament amb la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, ha engegat un seguit de mesures ambientals per tal de millorar la mobilitat a diferents corredors del SIMMB. Aquestes mesures promouen els objectius establerts a diferents elements de planificació i inclouen accions de promoció la mobilitat activa, la millora del transport públic o l’electrificació de la mobilitat, entre d’altres.

This content is only available in Catalan

Sorry for the inconvenience, this content is only available in the Catalan version of the web portal.