Tramitació del PDE i obtenció del segell de reconeixement

Tramitació del PDE i obtenció del segell de reconeixement

Un cop redactat el PDE i, en el cas de resultar obligat a la seva presentació electrònica, caldrà presentar la sol·licitud telemàticament com a petició genèrica adreçada a l’Autoritat del Transport Metropolità de l’àrea de Barcelona.

This content is only available in Catalan

Sorry for the inconvenience, this content is only available in the Catalan version of the web portal.

 

El tràmit s'ha de realitzar a través del següent enllaç.

Juntament amb el PDE, caldrà emplenar i adjuntar un formulari de sol·licitud (vegeu el document model de sol·licitud).

L’ATM analitzarà aquesta documentació i emetrà el corresponent informe, el qual si és favorable, permetrà a l’empresa disposar del segell dels PDE. Aquest segell és el reconeixement a les empreses, organitzacions o institucions que han incorporat la mobilitat sostenible en un centre de treball (emplaçament) o bé en el conjunt de l’organització.