Qui l’ha de fer?

Qui l’ha de fer?

El Pla de desplaçaments d’empresa (PDE) és un conjunt d’actuacions que pretenen optimitzar la mobilitat dels treballadors i visitants, afavorint l’ús de modes de transport alternatius al vehicle privat, racionalitzant l’ús del cotxe i gestionant la mobilitat de les mercaderies.

This content is only available in Catalan

Sorry for the inconvenience, this content is only available in the Catalan version of the web portal.

 

L’acord de govern GOV/127/2014, va aprobar el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de protecció atmosfèrica, , segons el qual han d’elaborar un PDE tots els centres generadors de mobilitat d’acord amb l’article 3.4 del Decret 344/2006, que generin més de 5.000 viatges al dia.

  1. Establiments comercials, individuals o col·lectius, amb superfície de venda superior a 5.000 m2
  2. Edificis per a oficines amb un sostre de més de 10.000 m2
  3. Instal·lacions esportives, lúdiques, culturals, amb un aforament superior a 2.000 persones
  4. Clíniques, centres hospitalaris i similars amb una capacitat superior a 200 llits
  5. Centres educatius amb una capacitat superior a 1.000 alumnes
  6. Edificis, centres de treball i complexos on treballin més de 500 persones
  7. Altres implantacions que puguin generar de forma recurrent un nombre de viatges al dia superior a 5.000

Finalment assenyalar que la Mesura EA7.5 del Pla Director de Mobilitat 2013-2018 proposa que es redactin aquests plans a totes les empreses de l’RMB amb més de 500 treballadors o visitants habituals que es trobin dins del perímetre d’un Pla de Mobilitat Específic d’un polígon o centre generador de mobilitat.

Aquesta estratègia afecta als grans centres generadors de mobilitat, però també es recomana la seva implementació en la petita i mitjana empresa. En aquest casos es pot redactar un document més simplificat, a tall d’exemple podreu consultar el PDE de l’ATM (Estratègia de Mobilitat de l’ATM).