Preguntes freqüents

Preguntes freqüents sobre el Pla de Desplaçaments d'Empresa

This content is only available in Catalan

Sorry for the inconvenience, this content is only available in the Catalan version of the web portal.

Preguntes freqüents

  • El PDE es desenvolupa en 4 fases: 1ª d’impuls (recull d’informació i coneixement de la situació actual), 2ª de diagnosi (detecció de disfuncions), 3ª de propostes (amb objectius assumibles) i 4ª d’Implementació i seguiment (per avaluar els resultats).

  • Sempre i quan sigui obligatòria la seva realització, els PDE han de ser aprovats per l'Autoritat Territorial de la Mobilitat.

  • Els PDE han de tenir un horitzó màxim de 6 anys, i cal fer-ne la revisió cada 2-3 anys.

  • Podeu resoldre el PDE de manera interna o amb l’ajuda d’un extern. Tanmateix, diferents administracions públiques ofereixen ajudes a les empreses en relació als Plans de Desplaçaments d’Empresa: Bonificacions en l’Impost d’Activitats Econòmiques, reducció de les cotitzacions a la Seguretat Social, Xecs transport pels treballadors, ajuts anuals de l’IDAE...

  • El PDE beneficia als treballadors/es, ja que la millora del transport al centre de treball incideix en la seva qualitat de vida i les condicions de treball, a la vegada que suposa un estalvi econòmic. També beneficia a les empreses, perquè s’assoleix una millora generalitzada de l’activitat laboral: puntualitat, menys absentisme, clima de treball més productiu... I esdevé un indicador de la responsabilitat socials corporativa de l’empresa i un element clau per a la gestió de la mobilitat en els moments d’episodis ambientals.

  • Tant en un cas com en l’altre l’empresa no té l’obligació de realitzar-los, si bé en resulta molt recomanable la seva realització i implementació. En el cas que l’empresa disposi de diferents localitzacions, pot resultar recomanable la realització d’un PDE conjunt.