Eina per la gestió i planificació de la DUM

Eina per a la gestió i planificació de la DUM

Aquesta plataforma és un instrument de consulta i guia per a tots els agents implicats en la distribució urbana de mercaderies (DUM) amb l'objectiu de trobar mesures que minimitzin les externalitats de la DUM. L'eina s'estructura en tres apartats principals: el buscador on es pot filtrar les mesures segons diferents objectius que es volen assolir, les fitxes de cada mesura i el glossari. Al glossari, que es troba a la part inferior d'aquesta pàgina, hi ha un recull de conceptes, acrònims i sigles relacionades amb la distribució urbana de mercaderies i la logística. Les fitxes de cada mesura es divideixen en els següents punts:
  1. Descripció i característiques
  2. Impacte i efectes pels agents implicats
  3. Marc legal
  4. Proposta articles per Ordenances Municipals
  5. Proves pilot i exemples pràctics.

user Who are you?

Selects the actor involved in the DUM that will carry out or drive the measure

This field is mandatory for the search.

Àmbit geografic

Objectives of the measure. Select one or more targets