Everyday Mobility Survey (EMQ)

Enquesta de Mobilitat Quotidiana (EMQ)

L’Estudi de la Mobilitat Quotidiana aporta un seguit de dades essencials per a planificar i millorar el transport públic, amb l’objectiu d’oferir uns serveis de transport adaptats a la demanda real de viatges. És una enquesta oficial que es duu a terme cada cinc anys.