Documentació generada

Documentació generada

Documents generats per l’ATM relacionats amb la logística i la distribució urbana de mercaderies (DUM) derivats dels treballs realitzats dins la Taula del Sector Logístic, així com del diferents pdM de l'ATM.