Imatge corporativa

Imatge corporativa

El conjunt de signes que identifiquen l'ATM és l'acrònim, el logotip i els colors corporatius. L'objecte és que totes les persones usuàries reconeguin la imatge visual de l'ATM i per això s'utilitza en la totalitat dels suports com a conjunt identificador del consorci. Es preveuen diverses solucions d'aplicació de la marca que fan que aquesta sigui versàtil i flexible. L'àrea de comunicació té, entre les seves responsabilitats, vetllar per la correcta aplicació de la marca de l'ATM així com el manteniment i la difusió de la Imatge corporativa.