Mobilitat

mobiolitat

Mobilitat

En aquest apartat trobareu informació sobre la mobilitat de persones i mercaderies, els documents de planificació i gestió associats del Sistema integrat de mobilitat metropolitana de Barcelona (SIMMB), com els Plans directors de mobilitat (pdM) i d’infraestructures (pdI) i també tota la informació del sistema tramviari.