Eina per la gestió i planificació de la DUM

Eina per a la gestió i planificació de la DUM

Aquesta plataforma és un instrument de consulta i guia per a tots els agents implicats en la distribució urbana de mercaderies (DUM) amb l'objectiu de trobar mesures que minimitzin les externalitats de la DUM. L'eina s'estructura en tres apartats principals: el buscador on es pot filtrar les mesures segons diferents objectius que es volen assolir, les fitxes de cada mesura i el glossari. Al glossari, que es troba a la part inferior d'aquesta pàgina, hi ha un recull de conceptes, acrònims i sigles relacionades amb la distribució urbana de mercaderies i la logística. Les fitxes de cada mesura es divideixen en els següents punts:
  1. Descripció i característiques
  2. Impacte i efectes pels agents implicats
  3. Marc legal
  4. Proposta articles per Ordenances Municipals
  5. Proves pilot i exemples pràctics.

user Qui ets?

Selecciona l’agent implicat en la DUM que durà a terme o impulsarà la mesura

Aquest camp és obligatori per a la cerca.

Àmbit geografic

Objectius de la mesura. Seleccionar entre un o varis objectius.