Ètica

Ètica

Codis de conducta, bones pràctiques i ètics en general i d'altra informació relacionada


D’acord amb la LTAIPBG s’ha de publicar el text íntegre dels codis, així com la informació relacionada amb el Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu.

 

En compliment de l'Acord de Govern 82/2016, de 21 de juny, pel qual s'aprova el Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, i altres mesures en matèria de transparència, grups d'interès i ètica pública, a continuació trobareu les agendes públiques amb grups d'interès, els obsequis rebuts i els viatges fets pels alts càrrecs de l’ATM:

Agenda de visites i reunions amb grup d'interès
Obsequis rebuts
Invitacions a viatges, desplaçaments i allotjaments