Contractes patrimonials

Contractes patrimonials

En aquest apartat trobareu informació relativa a la contractació administrativa i privada de l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona exclosa de l’àmbit d’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, així com de qualsevol altra normativa en matèria de contractació pública que sigui d’aplicació.