Caducitat i bescanvi de títols

Caducitat i bescanvi de títols

Caducitat dels títols de 2021

Tots els títols de transport adquirits durant l’any 2021 seran vàlids fins al 31 de desembre de 2022 i, per tant, no s’han de bescanviar.

Els títols T-compensació covid tenen la seva pròpia caducitat, així com la targeta T-16 i la targeta T-verda.

 

Bescanvi de títols integrats

Es bescanvien els títols que no siguin operatius com a conseqüència d’un mal funcionament de les màquines de validació.

En canvi, no donen dret a un bescanvi ni a una compensació:

  • Les targetes malmeses per la persona usuària.
  • Les targetes caducades i utilitzades de manera parcial.
  • Les targetes vigents i utilitzades de manera parcial.
  • La pèrdua o sostracció d’una targeta (incloent-hi les personalitzades).