Títols de transport integrat

Consulteu el fulletó sobre els títols de transport i els preus del 2017 »

Títol multipersonal i horari de 10 viatges integrats en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). No és vàlid a les estacions de metro d'Aeroport T1 i Aeroport T2 de la L9 Sud.

1 zona 2 zones 3 zones
9,95 € 19,60 € 26,75 €
4 zones 5 zones 6 zones
34,45 € 39,55 € 42,05 €

Els títols integrats permeten fer fins a tres transbordaments en un mateix desplaçament. En cada transbordament és obligatori validar el títol.

El temps màxim de què es disposa per a fer un desplaçament és d’1 hora i 15 minuts pel que fa als títols de transport d’1 zona, i s’incrementa 15 minuts per cada zona addicional.

Títol unipersonal i horari, de 50 viatges integrats en 30 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport en una zona tarifària.

1 zona 2 zones 3 zones
42,50 € - -
4 zones 5 zones 6 zones
- - -

Els títols integrats permeten fer fins a tres transbordaments en un mateix desplaçament. En cada transbordament és obligatori validar el títol.

El temps màxim de què es disposa per a fer un desplaçament és d’1 hora i 15 minuts.

Títol multipersonal i horari de 70 viatges integrats en 30 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones).

1 zona 2 zones 3 zones
59,50 € 86,05 € 118,00 €
4 zones 5 zones 6 zones
144,50 € 165,50 € 179,50 €

Els títols integrats permeten fer fins a tres transbordaments en un mateix desplaçament. En cada transbordament és obligatori validar el títol.

El temps màxim de què es disposa per a fer un desplaçament és d’1 hora i 15 minuts pel que fa als títols de transport d’1 zona, i s’incrementa 15 minuts per cada zona addicional.

Títol personal i intransferible amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 30 dies consecutius a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). Ha d'anar acompanyat d'un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular.

1 zona 2 zones 3 zones
52,75 € 71,00 € 99,60 €
4 zones 5 zones 6 zones
122,00 € 140,00 € 150,00 €

Títol personal i intransferible amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). Ha d'anar acompanyat d'un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular.

1 zona 2 zones 3 zones
142,00 € 192,00 € 269,00 €
4 zones 5 zones 6 zones
329,50 € 378,00 € 405,00 €

Títol unipersonal amb nombre de viatges il·limitats a la zona delimitada per la primera validació durant 24 hores a partir de la primera validació. Permet, com a màxim, una anada i una tornada amb origen o destinació les estacions de metro d'Aeroport T1 i Aeroport T2 de la L9 Sud.

1 zona 2 zones 3 zones
8,40 € 12,80 € 16,05 €
4 zones 5 zones 6 zones
17,95 € 20,10 € 22,50 €

 

Última revisió d’aquesta pàgina (30/06/2017)