Títols de transport integrat bonificat

Aplicades tarifes 2018.

Consulteu el fulletó sobre els títols de transport i els preus del 2018 »

Targeta T-16

Títol vàlid per a 1 zona tarifària
Cost de gestió de la primera emissió: 35 €
Renovació sense cost
.

La targeta T-16 és un títol de transport per als nens i nenes dels 4 fins al 31 de desembre de l'any en què compleixen els 16 anys que els permet fer gratuïtament un nombre il·limitat de viatges a la xarxa de transport públic del sistema tarifari integrat dins la mateixa zona tarifaria on resideixi el nen o la nena. La targeta T-16 és un títol personalitzat amb el nom i el DNI/NIE/passaport/llibre de família, que s'ha de validar a cada viatge, i només la pot fer servir el nen o la nena que en sigui el titular.

Poden ser titulars d'aquesta targeta tots els nens i les nenes dels 4 fins al 31 de desembre de l'any en què compleixen els 16 anys que resideixin a qualsevol dels municipis que conformen l'àmbit del sistema tarifari integrat. La targeta T-16 té un cost d'emissió i gestió de 35 €, que l'usuari paga en el moment de la primera emissió. La renovació de la targeta es realitzarà sense cost i de manera automàtica fins al 31 de desembre de l'any en què compleixin els 16 anys.

Consulteu el web  www.t-16.cat.

Títol personal i intransferible per a joves menors de 25 anys amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). Ha d'anar acompanyat d'un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular.

La condició de beneficiari del títol T-jove es manté durant la vigència del títol, tot i que s'hagin complert els 25 anys durant aquest període, sempre que s'aporti la documentació que acrediti que en el moment de l'adquisició i de la primera validació el titular era menor de 25 anys.

1 zona 2 zones 3 zones
105,00 € 142,00 € 199,20 €
4 zones 5 zones 6 zones
244,00 € 280,00 € 300,00 €

Per a més informació sobre els requisits per obtenir el carnet de família monoparental o nombrosa, podeu consultar el següent enllaç »

T-mes FM/FN GEN

Títol personal i intransferible per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria general, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 30 dies consecutius a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). Ha d'anar acompanyat d'un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular i del carnet de família monoparental o nombrosa.

1 zona 2 zones 3 zones
43,20 € 58,15 € 81,60 €
4 zones 5 zones 6 zones
99,95 € 114,65 € 122,85 €

T-mes FM/FN ESP

Títol personal i intransferible per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria especial, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 30 dies consecutius a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). Ha d'anar acompanyat d'un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular i del carnet de família monoparental o nombrosa.

1 zona 2 zones 3 zones
27,00 € 36,35 € 51,00 €
4 zones 5 zones 6 zones
62,45 € 71,70 € 76,80 €

T-trimestre FM/FN GEN

Títol personal i intransferible per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria general, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). Ha d'anar acompanyat d'un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular i del carnet de família monoparental o nombrosa.

1 zona 2 zones 3 zones
116,25 € 157,20 € 220,20 €
4 zones 5 zones 6 zones
269,75 € 309,45 € 331,55 €

T-trimestre FM/FN ESP

Títol personal i intransferible per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria especial, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). Ha d'anar acompanyat d'un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular i del carnet de família monoparental o nombrosa.

1 zona 2 zones 3 zones
72,65 € 98,25 € 137,65 €
4 zones 5 zones 6 zones
168,60 € 193,40 € 207,20 €

T-jove FM/FN GEN

Títol personal i intransferible per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria general menors de 25 anys, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). Ha d'anar acompanyat d'un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular i del carnet de família monoparental o nombrosa.

La condició de beneficiari del títol T-jove es manté durant la vigència del títol, tot i que s'hagin complert els 25 anys durant aquest període, sempre que s'aporti la documentació que acrediti que en el moment de l'adquisició i de la primera validació el titular era menor de 25 anys.

1 zona 2 zones 3 zones
84,00 € 113,60 € 159,35 €
4 zones 5 zones 6 zones
195,20 € 224,00 € 240,00 €

T-jove FM/FN ESP

Títol personal i intransferible per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria especial menors de 25 anys, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). Ha d'anar acompanyat d'un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular i del carnet de família monoparental o nombrosa.

La condició de beneficiari del títol T-jove es manté durant la vigència del títol, tot i que s'hagin complert els 25 anys durant aquest període, sempre que s'aporti la documentació que acrediti que en el moment de l'adquisició i de la primera validació el titular era menor de 25 anys.

1 zona 2 zones 3 zones
52,50 € 71,00 € 99,60 €
4 zones 5 zones 6 zones
122,00 € 140,00 € 150,00 €

T-FM/FN 70/90 GEN

Títol multipersonal i horari per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria general, de 70 viatges integrats en 90 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). Ha d'anar acompanyat del carnet de família monoparental o nombrosa.

1 zona 2 zones 3 zones
57,05 € 112,35 € 153,30 €
4 zones 5 zones 6 zones
197,40 € 226,65 € 240,95 €

Els títols integrats permeten fer fins a tres transbordaments en un mateix desplaçament. En cada transbordament és obligatori validar el títol.

En els títols horaris, el temps màxim de què es disposa per a fer un desplaçament és d'1 hora i 15 minuts pel que fa als títols de transport d'1 zona, i s'incrementa 15 minuts per cada zona addicional.

T-FM/FN 70/90 ESP

Títol multipersonal i horari per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria especial, de 70 viatges integrats en 90 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). Ha d'anar acompanyat del carnet de família monoparental o nombrosa.

1 zona 2 zones 3 zones
35,65 € 70,20 € 95,80 €
4 zones 5 zones 6 zones
123,40 € 141,65 € 150,60 €

Els títols integrats permeten fer fins a tres transbordaments en un mateix desplaçament. En cada transbordament és obligatori validar el títol.

En els títols horaris, el temps màxim de què es disposa per a fer un desplaçament és d'1 hora i 15 minuts pel que fa als títols de transport d'1 zona, i s'incrementa 15 minuts per cada zona addicional.

Targeta T-trimestre bonificada per a persones que estan a l’atur

Amb l'objectiu de facilitar la mobilitat a les persones en situació d'atur en procés de cerca de feina sempre que es compleixi un dels requisits següents:

 • Rebre un subsidi o ajut per desocupació d'un import inferior al salari mínim interprofessional (SMI): us heu d'adreçar al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
 • Rebre qualsevol ajut inferior a l'SMI o bé no rebre'n cap però haver estat inscrit/a com a demandant d'ocupació durant un mínim de 12 mesos en els darrers 2 anys i trobar-se en un procés actiu de cerca de feina: us heu d'adreçar a l'Oficina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).
 • Rebre un ajut dels serveis socials d'un ajuntament integrat de l'àmbit ATM de l'Àrea de Barcelona inferior a l'SMI i no rebre cap ajut per part de l'Estat: us heu d'adreçar al vostre ajuntament.

Tramitació per obtenir el certificat

Abans d'adquirir el títol de transport bonificat, la persona interessada ha d'obtenir prèviament un certificat que acrediti que compleix algun dels requisits anteriors.

SEPE

Concretament heu de sol·licitar el document que certifica el període de vigència i la quantitat mensual de la prestació que rebeu en la data de petició mitjançant el web sepe.es (apartat Prestacions>obtenció de certificats en línia). Amb aquest document, podeu adquirir una targeta T-mes bonificada d'1 zona.
Per a més informació, cliqueu aquí »

SOC

Amb aquest document, podeu adquirir una targeta T-mes bonificada del nombre de zones segons el desplaçament que es detalli en el certificat (d'1 a 6 zones).

Ajuntaments

Amb aquest document dels serveis socials, podeu adquirir una targeta T-mes bonificada d'1 zona.


Per a l'adquisició de la T-mes bonificada, la persona interessada s'ha d'adreçar als punts de venda autoritzats i lliurar el certificat original emès pel SEPE, pel SOC o pels serveis socials de l'ajuntament i presentar el DNI/NIE en vigor.

 • El certificat ha de ser original (no fotocòpia).
 • La validesa del certificat és de 105 dies a partir de la data de la seva emissió, termini durant el qual l'usuari pot adquirir un màxim de 3 títols de transport sense necessitat de lliurar un nou certificat.
 • L'SMI de l'any 2018 és de 735,90 €.
 • Cal que transcorrin 27 dies entre la compra d'una targeta T-mes bonificada i la següent, encara que s'hagi perdut o hagi estat extraviada.

Punts de venda

 • Barcelona
  • Catalunya
   Estació de FGC. Tel. 012
   Estació de Rodalies de Catalunya. Tel. 012 / 900 41 00 41
  • Diagonal L5
   Estació de TMB (entrada pel c. de Rosselló). Tel. 902 075 027
  • Espanya
   Estació de FGC. Tel. 012
  • La Sagrera L1
   Estació de TMB (entrada pel c. d’Hondures). Tel. 902 075 027
  • Universitat L1
   Estació de TMB (entrada pel c. de Pelai). Tel. 902 075 027
 • Granollers
  Estació d’autobusos. Av. del Parc, 2 (Sagalés).
  Tel. 938 707 860
 • Igualada
  Estació d’autobusos. Pg. Verdaguer, s/n (La Hispano Igualadina).
  Tel. 938 044 451
 • Manresa
  Estació d’autobusos. C. de Sant Antoni M. Claret, s/n (Castellà).
  Tel. 902 026 028
 • Mataró
  Estació de Rodalies de Catalunya.
  Tel. 012 / 900 41 00 41
 • Sabadell
  Oficina de mobilitat. C. de la Borriana, 33-35 (TUS).
  Tel. 937 481 514
 • Sant Feliu de Llobregat
  Oficina de mobilitat. Ctra. Laureà Miró, 426 (Soler i Sauret).
  Tel. 936 325 133
 • Terrassa
  Oficina de mobilitat. C. d’Iscle Soler, 9 (TMESA).
  Tel. 937 882 332
 • Vic
  Estació d’autobusos. C. de Pare Gallissà, 4 (Sagalés).
  Tel. 938 892 577
 • Vilafranca del Penedès
  Estació de Rodalies de Catalunya.
  Tel. 012 / 900 41 00 41
 • Vilanova i la Geltrú
  Estació de Rodalies de Catalunya.
  Tel. 012 / 900 41 00 41

Per a més informació, consulteu el fullet «Ajuts al transport públic per a persones en situació d’atur».

 

Última revisió d’aquesta pàgina (08/01/2018)