Títols de transport integrat bonificat

Consulteu el fulletó sobre els títols de transport i els preus del 2017 »

Targeta T-16

Títol vàlid per a 1 zona tarifària
Cost de gestió de la primera emissió: 35 €
Renovació sense cost
.

La targeta T-16 és un títol de transport per als nens i nenes dels 4 fins al 31 de desembre de l'any en què compleixen els 16 anys que els permet fer gratuïtament un nombre il·limitat de viatges a la xarxa de transport públic del sistema tarifari integrat dins la mateixa zona tarifaria on resideixi el nen o la nena. La targeta T-16 és un títol personalitzat amb el nom i el DNI/NIE/passaport/llibre de família, que s'ha de validar a cada viatge, i només la pot fer servir el nen o la nena que en sigui el titular.

Poden ser titulars d'aquesta targeta tots els nens i les nenes dels 4 fins al 31 de desembre de l'any en què compleixen els 16 anys que resideixin a qualsevol dels municipis que conformen l'àmbit del sistema tarifari integrat. La targeta T-16 té un cost d'emissió i gestió de 35 €, que l'usuari paga en el moment de la primera emissió. La renovació de la targeta es realitzarà sense cost i de manera automàtica fins al 31 de desembre de l'any en què compleixin els 16 anys.

Consulteu el web  www.t-16.cat.

Títol personal i intransferible per a joves menors de 25 anys amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). Ha d'anar acompanyat d'un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular.

La condició de beneficiari del títol T-Jove es manté durant la vigència del títol, tot i que s'hagin complert els 25 anys durant aquest període, sempre que s'aporti la documentació que acrediti que en el moment de l'adquisició i de la primera validació el titular era menor de 25 anys.

1 zona 2 zones 3 zones
105,00 € 142,00 € 199,20 €
4 zones 5 zones 6 zones
244,00 € 280,00 € 300,00 €

Per a més informació sobre els requisits per obtenir el carnet de família monoparental o nombrosa, podeu consultar el següent enllaç »

T-Mes FM/FN GEN

Títol personal i intransferible per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria general, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 30 dies consecutius a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). Ha d'anar acompanyat d'un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular i del carnet de família monoparental o nombrosa.

1 zona 2 zones 3 zones
42,20 € 56,80 € 79,70 €
4 zones 5 zones 6 zones
97,60 € 112,00 € 120,00 €

T-Mes FM/FN ESP

Títol personal i intransferible per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria especial, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 30 dies consecutius a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). Ha d'anar acompanyat d'un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular i del carnet de família monoparental o nombrosa.

1 zona 2 zones 3 zones
26,40 € 35,50 € 49,80 €
4 zones 5 zones 6 zones
61,00 € 70,00 € 75,00 €

T-Trimestre FM/FN GEN

Títol personal i intransferible per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria general, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). Ha d'anar acompanyat d'un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular i del carnet de família monoparental o nombrosa.

1 zona 2 zones 3 zones
113,60 € 153,60 € 215,20 €
4 zones 5 zones 6 zones
263,60 € 302,40 € 324,00 €

T-Trimestre FM/FN ESP

Títol personal i intransferible per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria especial, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). Ha d'anar acompanyat d'un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular i del carnet de família monoparental o nombrosa.

1 zona 2 zones 3 zones
71,00 € 96,00 € 134,50 €
4 zones 5 zones 6 zones
164,75 € 189,00 € 202,50 €

T-Jove FM/FN GEN

Títol personal i intransferible per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria general menors de 25 anys, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). Ha d'anar acompanyat d'un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular i del carnet de família monoparental o nombrosa.

La condició de beneficiari del títol T-Jove es manté durant la vigència del títol, tot i que s'hagin complert els 25 anys durant aquest període, sempre que s'aporti la documentació que acrediti que en el moment de l'adquisició i de la primera validació el titular era menor de 25 anys.

1 zona 2 zones 3 zones
84,00 € 113,60 € 159,35 €
4 zones 5 zones 6 zones
195,20 € 224,00 € 240,00 €

T-Jove FM/FN ESP

Títol personal i intransferible per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria especial menors de 25 anys, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). Ha d'anar acompanyat d'un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular i del carnet de família monoparental o nombrosa.

La condició de beneficiari del títol T-Jove es manté durant la vigència del títol, tot i que s'hagin complert els 25 anys durant aquest període, sempre que s'aporti la documentació que acrediti que en el moment de l'adquisició i de la primera validació el titular era menor de 25 anys.

1 zona 2 zones 3 zones
52,50 € 71,00 € 99,60 €
4 zones 5 zones 6 zones
122,00 € 140,00 € 150,00 €

T-FM/FN 70/90 GEN

Títol multipersonal i horari per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria general, de 70 viatges integrats en 90 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). Ha d'anar acompanyat del carnet de família monoparental o nombrosa.

1 zona 2 zones 3 zones
55,70 € 109,75 € 149,80 €
4 zones 5 zones 6 zones
192,90 € 221,50 € 235,50 €

Els títols integrats permeten fer fins a tres transbordaments en un mateix desplaçament. En cada transbordament és obligatori validar el títol.

En els títols horaris, el temps màxim de què es disposa per a fer un desplaçament és d'1 hora i 15 minuts pel que fa als títols de transport d'1 zona, i s'incrementa 15 minuts per cada zona addicional.

T-FM/FN 70/90 ESP

Títol multipersonal i horari per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria especial, de 70 viatges integrats en 90 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). Ha d'anar acompanyat del carnet de família monoparental o nombrosa.

1 zona 2 zones 3 zones
34,80 € 68,60 € 93,60 €
4 zones 5 zones 6 zones
120,55 € 138,40 € 147,20 €

Els títols integrats permeten fer fins a tres transbordaments en un mateix desplaçament. En cada transbordament és obligatori validar el títol.

En els títols horaris, el temps màxim de què es disposa per a fer un desplaçament és d'1 hora i 15 minuts pel que fa als títols de transport d'1 zona, i s'incrementa 15 minuts per cada zona addicional.

Targeta  T-Trimestre bonificada per a persones que estan a l’atur

S’estableix un descompte en el títol T-Trimestre si es compleixen determinats requisits.

A partir de l'1 de març de 2017 se substitueix la T-Trimestre per una targeta T-Mes al preu de la targeta T-10 d'1 zona i podran accedir a aquesta bonificació les persones en situació d'atur que rebin una prestació pública (de qualsevol administració) inferior al Salari Mínim Interprofessional.

Per a més informació, consulteu el fulletó «Ajuts al transport públic per a persones en situació d’atur».

 

Última revisió d’aquesta pàgina (03/01/2017)