Representació sindical

A les eleccions celebrades a l’ATM el 30 de juliol de 2013 va resultar elegida la senyora Montserrat Hernàndez Rovira com a delegada de personal.