Pla de formació

Despeses pla de formació personal ATM 2015

Partida pressupostària 00 523 2260011 any 2015 per a formació 27.000,00 €
Despesa total formació personal ATM any 2015 31.175,76 €
Barcelona, 4 de gener del 2016  

 

Última revisió d’aquesta pàgina (18/05/2016)