Organigrama del consorci

Direcció general Pere Torres Grau, director general
Departament de Sistemes i Cooperació Internacional Carme Fàbregas i Casas, cap del departament
Departament d’Assessoria Jurídica i Contractació Jaume Garcia i Soler, cap del departament
Direcció Tècnica Lluís Alegre i Valls, director tècnic
Francesc Calvet i Borrull, cap del Servei de Planificació
Sergi Martínez-Abarca Espelt, cap del Servei de Gestió del Transport
Xavier Sanyer i Matias, Cap del Servei de Mobilitat
Direcció Econòmic-Financera i d'Integració Tarifària Mayte Capdet i Sorribes, directora
Josep Caldú i Cebrián, cap del Servei d'Administració
Miquel Lamas i Sánchez, cap de la Unitat d'Integració Tarifària
Maria Montaner i Maragall, cap de la Unitat d'Estudis i Comunicació
Josep Moya i Matas, cap de la Unitat de Pressupost, Comptabilitat i Tresoreria
Direcció de T-Mobilitat Ramon Bacardí i Gascón, director
Eduard Huete i Méndez, cap del Servei d'Operació
Fernando Murtra i Gutiérrez, cap del Servei de Desenvolupament