Empleats públics

· Dades d’ocupació pública »

· Relació de llocs de treball »

· Retribucions, indemnitzacions i dietes

  • Retribució »
  • Indemnitzacions
    No hi ha hagut despesa en concepte d'indemnitzacions durant el 2015.
  • Dietes
    Total de dietes percebudes per assistir a òrgans col·legiats: no aplicable.