Altres títols integrats

T-episodi ambiental

La targeta T-episodi ambiental es una targeta multipersonal de 2 viatges integrats -d'1 a 6 zones- a utilitzar el mateix dia de la primera validació, activant-se la venda en les màquines automàtiques de les diferents empreses de transport públic els dies en que es declari una situació d'episodi ambiental de contaminació. El preu és de 2 viatges amb la targeta T-10 aplicant un 10% de descompte.

1 zona 2 zones 3 zones
1,80 € 3,50 € 4,80 €
4 zones 5 zones 6 zones
6,20 € 7,10 € 7,55 €

Títol personal i intransferible, títol horari, de 10 viatges integrats en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones), amb validesa a les estacions de metro d'Aeroport T1 i Aeroport T2 de la L9 Sud.

Ha d'anar acompanyat d'un document oficial acreditatiu i en vigor del titular i de la preceptiva acreditació de treballador/a de l'Aeroport de Barcelona - El Prat.

El títol T-10 Treb. Aeroport s'adquireix exclusivament a les màquines de venda automàtica dels vestíbuls de les estacions de metro d'Aeroport T1 i Aeroport T2 de la L9 Sud.

1 zona 2 zones 3 zones
9,95 € 19,60 € 26,75 €
4 zones 5 zones 6 zones
34,45 € 39,55 € 42,05 €

Es considera un ús irregular del títol el fet que les persones que viatgen amb el títol T-10 Treb. Aeroport no aportin l'acreditació necessària (personal i de treballador/a de l'Aeroport), així com el fet que l'utilitzi una persona que no en sigui titular, cosa que comporta la retirada del títol per part de qualsevol empleat de les diferents empreses de transport públic integrat, sens perjudici de les responsabilitats legals que se'n puguin derivar.

Les comarques del Berguedà i el Ripollès estan incorporades al sistema tarifari integrat i configuren una setena corona.

Per a més informació, cliqueu aquí »

Targeta T-Esdeveniment

La T-Esdeveniment és un títol de transport que s'adapta a les necessitats dels organitzadors d'un esdeveniment, que són els qui l'adquireixen. Són títols que permeten fer un nombre il·limitat de viatges en tots els mitjans de transport integrats dins de l'àmbit tarifari i en les dates contractades. Les característiques del títol són les següents:

  • Títol específic per a un esdeveniment (congressos, fires o esdeveniments esportius) personalitzat amb el logotip.
  • Nombre il·limitat de viatges.
  • Títol d'1 a 6 zones, segons el que requereixi l'esdeveniment.
  • La durada del títol es determina en funció de l'esdeveniment.
  • Títol personalitzat i intransferible, amb el número de DNI o de passaport de la persona beneficiària.